Wszystkie

Kontrola nastroju rojowego

Nastrój rojowy jest stanem poprzedzającym rójkę. Jest on wynikiem naturalnego instynktu potęgowanego wiosennym wzrostem siły rodziny i jej pędu do ,,wydania potomstwa” – roju. (…)

Kłąb zimowy – zimowla

Od ustania ostatnich regularnych jesiennych lotów po pyłek i nektar pszczoły pozostają w tzw. kłębie zimowym do lutego lub marca, kiedy to odbywają loty oczyszczające. Zawiązywaniu kłębu sprzyja spadek temperatury zewnętrznej oraz brak czerwiu. (…)

image

Krata odgrodowa

Krata odgrodowa wykorzystywana jest w celu oddzielenia rodni od miodni, czyli najogólniej części gniazda, w której odbywa się wychów potomstwa od miejsca gromadzenia miodu. (…)