Matki pszczele z naszej pasieki

buckfast

Jesteśmy absolwentami Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, gdzie obecnie pracujemy. Naszą pasją są pszczoły Buckfast. Od 2009 prowadzimy własną pasiekę wędrowną oraz hodowlę matek Buckfast. Nasza pasieka prowadzona jest wyłącznie w ulach typu Dadant, tylko z pszczołą Buckfast.

W 2010 pasieka została wpisana do rejestru Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Pszczoły Buckfast pod nr 10828.

W 2013 roku jako pierwsi pszczelarze z Polski znaleźliśmy się na tzw. „Zuchterlieste”, czyli liście hodowców dysponujących materiałem hodowlanym pszczoły Buckfast wpisanym do Ksiąg Hodowlanych Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Pszczoły Buckfast.

matkabuckfast

W naszej pasiece oferujemy matki pszczele Buckfast:

  • mateczniki
  • nieunasienione
  • unasienione naturalnie

Rodowody linii zarodowych pszczół Buckfast
hodowanych w naszej pasiece w 2016r.:

A225 (PJ)= A225 (PJ) ins B190 (PJ)
A241 (AMC) = A241(PJ) ins B246 (JG)
A242 (AMC) = B225(PJ) ins B224 (KO)
B184 (AMC) = B184(PJ) ins B194 (PJ)
B191(AMC) = B119 (PJ) ins B383 (JG)
B209 (JG) = B199  (PJ) ins P216H (PJ)
B309 (JG) = B209  (JG) ins B271 (PJ)
B326 (AMC)= B326(PJ) ins Amix x 13 (PJ)
B285 (AMC) = B285(PJ) ins B246(PJ)
B358(AMC) = B329 (JG) ins B190(PJ)
B = Buckfast
A = Anatolia

Matki z naszej pasieki trafiają do różnych krajów Europy:

mapafinal

 

http://www.nl.ua/
yarema.ua/