Porady dla początkujących

Kontrola nastroju rojowego

Nastrój rojowy jest stanem poprzedzającym rójkę. Jest on wynikiem naturalnego instynktu potęgowanego wiosennym wzrostem siły rodziny i jej pędu do ,,wydania potomstwa” – roju. (…)

Przegląd wiosenny

Kiedy temperatura w cieniu osiągnie powyżej 12°C pszczoły masowo wylatują z uli w poszukiwaniu wody i pyłku. W taki ciepły, słoneczny dzień można dokonać pierwszego przeglądu rodzin pszczelich.

(…)

Wymiana dennic po zimowli

Pszczoły podczas zimowli pozostają w tzw. kłębie zimowym. Kłąb zimowy uwiązany jest w pobliżu wylotu w dolnej części ramek. Zimujące pszczoły zużywają zgromadzone jesienią zapasy, sukcesywnie odsklepiając kolejne komórki z pokarmem.

(…)