Videoblog

Kontrola nastroju rojowego

Nastrój rojowy jest stanem poprzedzającym rójkę. Jest on wynikiem naturalnego instynktu potęgowanego wiosennym wzrostem siły rodziny i jej pędu do ,,wydania potomstwa” – roju. (…)

Wymiana dennic po zimowli

Pszczoły podczas zimowli pozostają w tzw. kłębie zimowym. Kłąb zimowy uwiązany jest w pobliżu wylotu w dolnej części ramek. Zimujące pszczoły zużywają zgromadzone jesienią zapasy, sukcesywnie odsklepiając kolejne komórki z pokarmem.

(…)

Kłąb zimowy – zimowla

Od ustania ostatnich regularnych jesiennych lotów po pyłek i nektar pszczoły pozostają w tzw. kłębie zimowym do lutego lub marca, kiedy to odbywają loty oczyszczające. Zawiązywaniu kłębu sprzyja spadek temperatury zewnętrznej oraz brak czerwiu. (…)