Krata odgrodowa

Krata odgrodowa wykorzystywana jest w celu oddzielenia rodni od miodni, czyli najogólniej części gniazda, w której odbywa się wychów potomstwa od miejsca gromadzenia miodu. (…)

Zwężanie gniazda

Po wiosennym poszerzeniu gniazd, rodnię tworzy 10 ramek dadanta. Duża siła rodzin pszczelich  gwarantuje maksymalne  wykorzystanie pożytku,  nawet krótkotrwałego. (…)

Nawłoć

Nawłoć (Solidago L.) polska mimoza, złota dziewica, złota rózga, złotnik, włoć, prosiana włoć, głowienki czerwone, urasz to roślina z rodziny astrowatych, do której należy około 100 gatunków. Większość z nich występuje w Ameryce Północnej, tylko kilka gatunków pochodzi z Europy, Azji i Ameryki Południowej. (…)