Wszystkie

Matecznik

Wykorzystanie mateczników jest bardzo wygodną metodą poddawania nowych matek do odkładów  lub rodzinek weselnych. Najlepsze przyjęcia sięgające 100% uzyskuje się, poddając 15-dniowy matecznik, tuż przed wygryzieniem się młodej matki.

(…)

Sułtan, nasz praktykant z Kazachstanu

Pasieka „Moja pszczoła” prowadzi także działalność dydaktyczną. Corocznie swoje letnie praktyki odbywają u nas uczniowie Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. W tym roku jednym z naszych praktykantów był Sułtan Akkazin, który pochodzi z dalekiego Kazachstanu i tam, wspólnie z rodzicami, prowadzi pasiekę. (…)

Pszczoły na gryce

Jednym z większych pożytków towarowych jest gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench) – gatunek rośliny z rodziny rdestowatych. Występuje w klimacie umiarkowanym. Pochodzi ze wschodniej i środkowej Azji. W Polsce jest gatunkiem uprawianym, czasami przejściowo dziczejącym. Jest to roślina obco- i owadopylna, której kwiaty wymagają wielokrotnych odwiedzin, aby przenieść właściwy pyłek na znamię słupka. (…)

Jak prawidłowo nasiedlić ulik weselny?

Uliki weselne są miniaturką ula produkcyjnego. Ich podstawowa rola ogranicza się do pozyskiwania matek naturalnie lub sztucznie unasienionych. Ze względu na niewielką pojemność gniazda, ograniczoną ilość ramek i pszczół są one wrażliwe na zmienne działanie temperatury zewnętrznej.  (…)

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa, grochodrzew biały, robinia biała, grochodrzew akacjowaty (Robinia pseudoacacia L.) to gatunek drzew należący do rodziny bobowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej, z obszaru USA, rozprzestrzeniła się i aklimatyzowała na wszystkich (z wyjątkiem Antarktydy) kontynentach świata. (…)