Jesienna kontrola przyjęcia matki

Po 4-5 dniach od poddania sprawdzamy przyjęcie matki pszczelej. Po otwarciu ula nie powinniśmy nadużywać dymu,

aby nie płoszyć pszczół. Osłuchujemy rodzinę. Jeśli nie ,,huczy”, to matka jest prawdopodobnie przyjęta. Do kontroli przystępujemy w miejscu poddania klateczki. Po sprawdzeniu czy matka została uwolniona usuwamy klateczkę i rozsuwamy w tym miejscu plastry. Wyciągamy ostrożnie plaster i oglądamy go nad ulem. Jeśli stwierdzimy obecność  jaj, to mamy świadectwo przyjęcia nowej matki i nie ma konieczności jej dalszego poszukiwania. Wkładamy wyjętą ramkę i zamykamy ul. Rodzinie tej można poddać kolejną dawkę pokarmu. Jeśli stwierdzimy mateczniki, wówczas należy przejrzeć całe gniazdo,  zerwać je i poddać nową matkę w klateczce.