Klon

Klon (Acer L.) – rodzaj roślin z rodziny mydleńcowatych. Do rodzaju należy około 100 gatunków drzewiastych i krzewiastych. Gatunkiem typowym jest klon jawor.

Kwitnie przez 1-2 tyg., w III dekadzie kwietnia. Wydajność miodowa ok. 1kg/drzewo, wydajność pyłkowa nieokreślona. Rośnie wszędzie poza piaskami i gruntami podmokłymi.

IMG_5843Klon jesionolistny

IMG_5754 — kopia


 

IMG_5728 — kopia