Matecznik ratunkowy

Pojawienie się mateczników ratunkowych jest sygnałem dla pszczelarza, że w ulu nie ma matki.  Jest to naturalne zachowanie pszczół mające na celu kontynuację rozwoju rodziny.

Mateczniki ratunkowe mogą być zakładane w każdej części plastra.  Brak matki i niemożność wyhodowania  nowej oznacza w konsekwencji jej powolną śmierć, wynikającą ze starzenia się dorosłych osobników i braku nowych pokoleń. Powodów pojawienia się mateczników ratunkowych może być kilka: jest ona już stara lub uszkodzona np. pszczelarz przygniótł lub zgniótł nieopatrznie matkę podczas przeglądu. Innym powodem zakładania mateczników ratunkowych są niepowodzenia podczas poddawania matecznika lub młodej matki do nowej rodziny oraz ginięcie matek podczas lotów weselnych (wyłapywanie ich przez ptaki, zbyt silny wiatr, gwałtowna zmiana pogody, błądzenie).

ratunkowy3

ratunkowy2

ratunkowy1