Matki pszczele z naszej pasieki

buckfast

Jesteśmy absolwentami Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, gdzie obecnie pracujemy. Naszą pasją są pszczoły Buckfast. Od 2009 prowadzimy własną pasiekę wędrowną oraz hodowlę matek Buckfast. Nasza pasieka prowadzona jest wyłącznie w ulach typu Dadant, tylko z pszczołą Buckfast.

W 2010 pasieka została wpisana do rejestru Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Pszczoły Buckfast pod nr 10828.

W 2013 roku jako pierwsi pszczelarze z Polski znaleźliśmy się na tzw. „Zuchterlieste”, czyli liście hodowców dysponujących materiałem hodowlanym pszczoły Buckfast wpisanym do Ksiąg Hodowlanych Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Pszczoły Buckfast.

matkabuckfast

W naszej pasiece oferujemy matki pszczele Buckfast:

  • mateczniki
  • nieunasienione
  • unasienione naturalnie

Rodowody linii zarodowych pszczół Buckfast
hodowanych w naszej pasiece w 2021r.:

A132 (AMC) = A132 (PJ) x B171(PJ)
A120 (AMC) = A132 (AMC) x B331 (AMC)
B44 (AMC) = B44 (FE) x B147Vt (LS)
B229 (AMC) = B229 (PJ) x B562 (PJ)
B234 (AMC) = B234 (PJ) x B562 (PJ)
B331 (AMC) = B331 (PJ) x V88 (PJ)
B335 (AMC) = B331 (PJ) x Bmix (AMC)
B393 (AMC) = B393 (PJ) x B562 (PJ)
B520 (AMC) = B331 (AMC) x V891 (AMC)
B549 (JG) = B92 (PJ) x V88 (PJ)
B559 (AMC) = A132(AMC) x B549(AMC)
B561 (AMC)=B561 (PJ) x 549 (PJ)
B562 (AMC)= B562 (PJ) x B853 (PJ)
B593 (AMC)= B593 (PJ) x B562 (PJ)
B863 (AMC)=A132 (AMC) x B853 (AMC)
V891 (PJ)= V22 (PJ) x V612 (PJ)

B = Buckfast 
A = Anatolia 
V = VSH (linie selekcjonowane w kierunku zwiększonej oporności na varroa)
B, A, V = linie oznaczone pogrubioną czcionką dostępne od sezonu 2021

 

Matki z naszej pasieki trafiają do różnych krajów Europy:

mapafinal

 

http://www.nl.ua/
yarema.ua/