Porady dla początkujących

Krata odgrodowa

Krata odgrodowa wykorzystywana jest w celu oddzielenia rodni od miodni, czyli najogólniej części gniazda, w której odbywa się wychów potomstwa od miejsca gromadzenia miodu. (…)

Zwężanie gniazda

Po wiosennym poszerzeniu gniazd, rodnię tworzy 10 ramek dadanta. Duża siła rodzin pszczelich  gwarantuje maksymalne  wykorzystanie pożytku,  nawet krótkotrwałego. (…)