Pozyskiwanie miodu

Nawłoć

Nawłoć (Solidago L.) polska mimoza, złota dziewica, złota rózga, złotnik, włoć, prosiana włoć, głowienki czerwone, urasz to roślina z rodziny astrowatych, do której należy około 100 gatunków. Większość z nich występuje w Ameryce Północnej, tylko kilka gatunków pochodzi z Europy, Azji i Ameryki Południowej. (…)

Przegonka

Przegonka stosowana jest podczas miodobrania. Pozwala na bezpieczny odbiór dojrzałego miodu z nadstawki bez naruszania normalnego trybu pracy i życia rodziny pszczelej. (…)

Lipa

Lipy (Tilia) są powszechnie znanymi długowiecznymi drzewami miododajnymi z podrodziny lipowatych. Rosną w umiarkowanej strefie półkuli północnej. Zalicza się do niego ok. 30 gatunków. Typowym gatunkiem jest Tilia europaea.  W Polsce w stanie dzikim występuje lipa drobnolistna i szerokolistna. (…)

Pszczoły na gryce

Jednym z większych pożytków towarowych jest gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench) – gatunek rośliny z rodziny rdestowatych. Występuje w klimacie umiarkowanym. Pochodzi ze wschodniej i środkowej Azji. W Polsce jest gatunkiem uprawianym, czasami przejściowo dziczejącym. Jest to roślina obco- i owadopylna, której kwiaty wymagają wielokrotnych odwiedzin, aby przenieść właściwy pyłek na znamię słupka. (…)

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa, grochodrzew biały, robinia biała, grochodrzew akacjowaty (Robinia pseudoacacia L.) to gatunek drzew należący do rodziny bobowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej, z obszaru USA, rozprzestrzeniła się i aklimatyzowała na wszystkich (z wyjątkiem Antarktydy) kontynentach świata. (…)

Dodawanie nadstawki na miód

Systematyczny dopływ świeżego pyłku i nektaru motywuje pszczoły do intensywnego rozwoju. Gdy pszczoły wypełniają już całe gniazdo, lub rozpoczęło się intensywne naktarowanie musimy  powiększyć pojemność gniazda. Niewielkie ilości nektaru mogą być gromadzone w gnieździe, lecz właściwym miejscem na jego składowania jest miodnia.  (…)