Przegląd wiosenny

Kiedy temperatura w cieniu osiągnie powyżej 12°C pszczoły masowo wylatują z uli w poszukiwaniu wody i pyłku. W taki ciepły, słoneczny dzień można dokonać pierwszego przeglądu rodzin pszczelich.

O tej porze roku czasu mamy niewiele, odpowiednia temperatura do jego wykonania utrzymuje się w godz. 11.00-14.00. Przegląd należy przeprowadzić sprawnie, aby nie oziębić gniazda. Już na podstawie lotów pszczół (lub ich braku) można stwierdzić, czy wszystkie rodziny przezimowały i w jakim są stanie. Przegląd należy rozpocząć od rodzin wykazujących nieprawidłowości, np. brak lotów pszczół, obecność kału na wylotach, czerw garbaty czy wzmożona agresja po otwarciu ula. Wgląd ograniczamy do stwierdzenia obecności otwartego i krytego czerwiu (obecność matki), siły rodziny oraz oceny ilości zapasu. O tej porze roku powinno go być co najmniej 7-8 kg. Rodzinom głodnym najlepiej poddać od razu ramkę z zapasem z rodzin mających go w nadmiarze i ścieśnić. Bezmatki i rodziny słabe znaczymy, będą one zagospodarowane w trakcie przeglądu. Słabe rodziny łączymy z silnymi bezmatkami lub stawiamy na najsilniejsze rodziny. Przegląd jednej rodziny trwa nie dłużej niż 2-3 minuty.
Z początkiem kwitnienia pierwszych roślin pożytkowych przystępują do zbioru pyłku i nektaru. W okresie wiosennego rozwoju następuje wymiana pszczół, stopniowo giną zimujące, a ich miejsce zajmują młode. Odmładzanie się składu rodziny uwarunkowane jest:
– zasobnością gniazda w pokarm, zwłaszcza pyłkowy (białko) gwarantujący rozwój i funkcjonowanie gruczołów gardzielowych karmicielek,
– dopływem wody niezbędnej do sporządzania papki miodowo-pyłkowej,
– dostosowaną wielkością gniazda do siły rodziny tak, by pszczoły mogły ogrzać wychowywany czerw.

przeglad1Czas na przegląd

przeglad4Kontrolujemy ilość zapasów

przeglad5Zapas węglowodanów i białka

przeglad3Jakość matki sprawdzamy po ilości i jakości czerwiu. Wiek po kolorze opalitki

IMG_9485Rodziny  słabe łączymy z bezmatkami lub zestawiamy na rodziny silne

IMG_3532Czerw garbaty