Pszczoły

Krata odgrodowa

Krata odgrodowa wykorzystywana jest w celu oddzielenia rodni od miodni, czyli najogólniej części gniazda, w której odbywa się wychów potomstwa od miejsca gromadzenia miodu. (…)

Przegonka

Przegonka stosowana jest podczas miodobrania. Pozwala na bezpieczny odbiór dojrzałego miodu z nadstawki bez naruszania normalnego trybu pracy i życia rodziny pszczelej. (…)

Matecznik ratunkowy

Pojawienie się mateczników ratunkowych jest sygnałem dla pszczelarza, że w ulu nie ma matki.  Jest to naturalne zachowanie pszczół mające na celu kontynuację rozwoju rodziny. (…)