Ścieśnienie gniazda po oblocie zimowym

Ścieśnienia gniazd po oblocie zimowym nie należy mylić z przeglądem wiosennym. Podczas tego zabiegu rodziny pozostają jeszcze w kłębie zimowym. Ingerencja pszczelarza powinna mieć miejsce tylko w uzasadnionym przypadku: zbyt obszerne gniazdo pozostawione jesienią, ubytek pszczół, podejrzenie braku matki lub kłąb uwiązany do jednej ze ścian ula. Każdy wgląd do rodziny powinien być poprzedzony wpuszczeniem kłębu dymu i kilkusekundowym odczekaniem. Po zdjęciu powały powinniśmy zwrócić uwagę na zachowanie pszczół. Jeśli pszczół jest dużo, są łagodne i nie podrywają się do lotu, należy sądzić, że wszystko jest w porządku (czyli jest matka i pszczoły mają zapas pokarmu). Następnie należy ocenić ilość uliczek zajmowanych przez pszczoły, gdyż wgląd ten powinien polegać przede wszystkim na dopasowaniu gniazda pszczelego do siły rodziny. Jeśli pszczoły obsiadają wszystkie plastry gniazda, zamykamy ul, uważając, aby nie gnieść pszczół. Jeśli zaobserwujemy puste uliczki (nieobsiadane puste lub wypełnione pokarmem plastry), możemy przystąpić do ścieśnienia gniazda. W czasie tego wglądu należy ostrożnie przesuwać ramki – w miarę możliwości po kilka jednocześnie. Próby rozsuwania pojedynczych plastrów  obsiadanych na  ,,czarno” mogą powodować osypywanie się kłębów pszczół na dennicę. Obsypane pszczoły często krzepną na dennicy lub z trudnością powracają na ramki.  Usunięte z gniazda ramki z resztkami pokarmu, wstawiamy za zatworomatę. W ciepłe, pogodne dni resztki pokarmu z wycofanych plastrów zostaną odsklepione i przeniesione do centrum gniazda. W przypadku podejrzenia braku matki rodzina ,,huczy”: niespokojne pszczoły, brak pokarmu, obecność trutni. Należy sprawdzić obecność czerwiu. Po stwierdzeniu obecności jaj i zwartej kuli czerwiu w każdym wieku powinniśmy zakończyć wgląd.

         Rodziny zimowane na 10 lub 9 ramkach Dadanta wymagają z reguły zawsze ścieśnienia do jej faktycznej siły (7-8 ramek). W tym celu wykorzystujemy zatworomaty ramkowe wypełnione utwardzonym styropianem lub podkarmiaczki gniazdowe. Ścieśniając gniazdo należy uważać, aby nie uszkodzić matki i nie gnieść pszczół. Sprawnie przeprowadzony wgląd trwa ok. 5 minut. Z naszej praktyki wynika, iż silne rodziny złożone jesienią na 7-8 ramek Dadanta z reguły nie wymagają ścieśniania wiosną. Dostosowanie wielkości gniazda do siły rodziny (wszystkie uliczki gniazda obsiadane są przez pszczoły) wpływa na lepszy rozwój wiosenny dzięki właściwej termoregulacji gniazda. Resztki zapasu na plastrach przestawionych za zatworomatę są wykorzystywane przez pszczoły. Zabieg ten sprzyja ponadto regularnemu wycofaniu starych ramek i odbudowaniu ich poprzez wstawienie ramek z węzą w późniejszym terminie. Podczas tego wglądu oceniamy także ilość zapasu – powinno go być co najmniej ok. 7-8 kg w każdej rodzinie.

IMG_0642Zatworomata ramkowa i podkarmiaczka gniazdowa

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Rodzina po zimowli wymagająca ścieśnienia gniazda.

OLYMPUS DIGITAL CAMERARodzina po ścieśnieniu gniazda

IMG_3160

Rodzina nie wymagająca ścieśnienia. Widoczny propolis na brzegach ramek zostanie usunięty podczas przeglądu wiosennego

IMG_3166Podczas unoszenia i zakładania podkarmiaczki powałkowej lub powały należy uważać na znajdujące się pod spodem pszczoły. Jeśli pszczoły zbudowały ,,mostki”,  wówczas może dojść do gniecenia dużej  ilości pszczół lub ich obsypywania na ziemię podczas otwierania ula.