Sprawdzanie przyjęcia matki

Po 4-5 dniach od poddania matecznika do ulika weselnego sprawdzamy, czy matka została przyjęta w nowej rodzinie. Pszczoły potrzebują tych kilku dni, aby ,,zintegrować” się z nową matką.

Czas osierocenia, czyli okres od utraty starej matki do chwili pojawienia się nowej, jest sytuacją dezorganizującą pracę rodziny pszczelej. Pszczoły są wówczas bardzo pobudzone i rozbiegane (tzw. mrowienie się), a nawet bardziej skłonne do zachowań obronnych. Pojawienie się młodej matki wymaga zaznajomienia się z jej zapachem i ogólnej akceptacji. Młoda pszczoła, tzw. ulowa, bardzo szybko akceptuje nowe matki, natomiast robotnice starsze (pozaulowe) mogą przejawiać wobec niej agresję. Częstym powodem strat matek po ich przyjęciu jest zbyt szybka kontrola i okłębianie matki.