Wentylacja w ulu

Aby zapewnić dobre warunki rozwoju rodziny pszczelej, musimy zadbać o odpowiednią wentylację.

W ulach styropianowych charakteryzujących się bardzo dobrą izolacją termiczną należy zwrócić szczególną uwagę na wymianę powietrza. Ule powinny być wentylowane zarówno zimą, jak i w okresie letnim. Sprawna wentylacja umożliwia pszczołom usuwanie pary wodnej powstającej wskutek spalania pokarmu węglowodanowego (nektaru, miodu lub zapasu zimowego) oraz szkodliwych gazów z ula. Ograniczona wentylacja lub jej brak może prowadzić latem do powstania nastroju rojowego, przegrzania gniazda, osuwania (obrywania) się ciężkich plastrów wypełnionych miodem lub czerwiem, a nawet do zaparzenia rodziny pszczelej podczas transportu. Zimą z kolei niesprawna wentylacja obniża szanse rodziny na przetrwanie, prowadząc do zawilgocenia gniazda, pleśnienia plastrów z pierzgą i zapasem oraz zwiększenia osypu zimowego.

IMG_4623

IMG_4652

IMG_5490

IMG_4746

IMG_2857 - Kopia