Wiosenny rozwój rodzin mini plus

Rodzinki weselne zimowane są w ulikach typu mini plus. Wraz z pierwszym oblotem wiosennym rozpoczyna się ich intensywny rozwój.

Ulik ten wykorzystywany jest do wychowu matek pszczelich ze sprawdzonym czerwieniem. Mini plusy z powodzeniem zastąpiły uliki snozowe. Pomysłodawcą i twórcą nowego typu ulika rozpowszechnionego na całym świecie jest Jos Guth – pszczelarz z Luksemburga.

uliki7

uliki6

plus5

plus4

plus3

plus2

plus1