Wiosna w pasiece

Wiosenny przegląd rodzin pszczelich wykonujemy gdy temperatura w ciągu dnia wzrasta do 18 stopni. Przy niższych temperaturach nie otwieramy gniazd, aby ich nie chłodzić. Utrzymanie stałej temperatury sięgającej 35 stopni sprzyja intensywnemu rozwojowi wiosennemu.  

Podczas tego wglądu sprawdzamy przede wszystkim kondycję rodziny pszczelej po zimowli. Oceny tej dokonujemy na podstawie ilości ramek obsiadanych na czarno, ilości i jakości czerwiu, kontrolujemy także ilość posiadanego zapasu, jego stan (krystalizacja , smalcowacenie),  przyglądamy się rozwojowi czerwiu trutowego.