Wymiana dennic po zimowli

Pszczoły podczas zimowli pozostają w tzw. kłębie zimowym. Kłąb zimowy uwiązany jest w pobliżu wylotu w dolnej części ramek. Zimujące pszczoły zużywają zgromadzone jesienią zapasy, sukcesywnie odsklepiając kolejne komórki z pokarmem.

Woskowe wieczka spadają na dno ula, podobnie jak część pszczół, tworząc tzw. osyp zimowy. Według niektórych naukowców naturalny osyp zimowy może sięgać nawet 30 pszczół dziennie, dlatego tak istotna jest siła rodzin wchodzących do zimowli. Naturalne osypy obserwowane w naszej pasiece są dużo mniejsze i sięgają wielkością około szklanki pszczół. Nieunikniony ubytek pszczoły zimowej lepiej znoszą rodziny silne. Śledząc prognozę pogody, możemy w porę dokonać wymiany dennic w celu usunięcia osypu zimowego w dni poprzedzające oblot. Zabieg ten ma celu poprawę higieny gniazda, usprawnia wykonanie oblotu, pozwala ocenić kondycję zimujących rodzin bez ingerencji do gniazda rodziny oraz zapobiega wczesnowiosennemu rabunkowi osypanych rodzin. Niedrożny wylot może doprowadzić do zaperzenia gniazda, a w skrajnych przypadkach osypania się całej rodziny. Obraz osypu widoczny na dennicy daje nam prawie wszystkie wiadomości na temat kondycji zimowanej rodziny. W zimujących spokojnie rodzinach wzdłuż plastrów obsiadanych przez zimujące pszczoły tworzy się na dennicy regularny osyp. Oglądając go możemy stwierdzić, ile plastrów obsiada zimująca rodzina i jak dużo zużyła pokarmu lub gdzie tkwi centrum kłębu. Bardzo często w ulach styropianowych i poliuretanowych kłąb graniczy ze ścianą ula i wymaga przestawienia plastrów po oblocie, tak aby pszczoły miały dostęp do pokarmu z obydwu stron. Podczas wymiany dennic i usuwania osypu zimowego zakładane są tzw. wkładki dennicowe ograniczające cyrkulację, które poprawiają warunki wychowu czerwiu . Młode pokolenia pszczół wygryzające się w marcu i kwietniu decydują o rozwoju rodzin i ich przygotowaniu do wykorzystania wiosennych pożytków towarowych. Rodzinki ,,Mini Plus” – wykorzystywane do wychowu matek pszczelich, zimowane są w jednościennych ulikach drewnianych o cieplej zabudowie. Uliki te wyposażone są w płytką dennicę i dwa otwory wentylacyjne o średnicy 30 mm. Wczesna wymiana dennic pozwala uniknąć zatkania otworu wylotowego przez osyp zimowy. Zgromadzony osyp zimowy należy spalić aby  ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się chorób pszczół.

SAMSUNG

Wymiana dennic w rodzinach produkcyjnych

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Osyp zimowy na wkładkach dennicowych

6

Wymiana dennic w ,,Mini Plusach”6c

7

6a

6b

8

8a  20140216_143930