Zestawienie rodziny słabszej na silniejszą

Duży osyp pszczół w zimującej rodzinie spowodowany jest zazimowaniem rodziny słabej, o małej ilości zapasu lub wykorzystującej późne pożytki.Ubytek pszczoły podczas zimowli prowadzi do osłabienia rodziny, a w krytycznych sytuacjach do jej osypania. Rodziny obsiadające 2 lub 3 uliczki nie są w stanie rozwijać się samodzielnie. Możemy zasilić je czerwiem, osłabiając rodziny silniejsze, co o tej porze roku jest niewskazane. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie takiego pnia na rodzinę sąsiednią z użyciem kraty odgrodowej. W lutym lub marcu nie zachodzi ryzyko ścinania się zestawionych pszczół. Słabsza rodzina postawiona na górze będzie ogrzewana ciepłem rodziny silniejszej, co wpłynie na jej intensywny rozwój. W miejsce plastrów wypełnionych zapasem należy włożyć dodatkowe 2 lub 3 plastry z suszem, które zostaną w krótkim czasie zaczerwione. Tymczasowo obydwie rodziny korzystają ze wspólnego wylotu. Rodziny należy rozdzielić po 4 do 5 tygodni w chwili, gdy zacznie się masowo wygryzać młody czerw. Dalsze utrzymywanie rodzin w tym zestawieniu może doprowadzić do ,,zniknięcia” matki w korpusie górnym. Rozdzielone rodziny należy ustawić na osobnych pasieczyskach. Jeśli jest to niemożliwe,  rodzinę z dolnego korpusu ustawiamy obok lub wywozimy na inne pasieczysko, a korpus górny zestawiamy na miejsce korpusu dolnego. Rodzina ta zostanie dodatkowo zasilona pszczołą lotną z dolnego korpusu. Obydwie rodziny należy niezwłocznie poszerzyć węzą lub suszem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z lewej – rodzina osłabiona po zimowli; z prawej – rodzina silna, tj. obsiadająca wszystkie uliczki

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Założenie kraty odgrodowej na rodzinę silną

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Postawienie rodziny słabszej na silniejszą i wypełnienie wolnej przestrzeni folią

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po zestawieniu obydwu rodzin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rodzina  po 7 dniach od zestawienia – po oblocie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA