Nasiedlanie ulików weselnych

Takiej intensywności prac już dawno w pasiece nie było. I wcale nie mówimy o pszczołach. Nasiedlanie ulików weselnych to praca całego zespołu ludzi.

Podstawowym zadaniem ulików weselnych jest uzyskanie matek pszczelich ze sprawdzonym czerwieniem, które można poddać w późniejszym czasie do rodzin produkcyjnych.  W skład nowo utworzonej rodzinki wchodzą cztery plastry wraz z obsiadającymi je pszczołami. Plastry ułożone są w zabudowie ciepłej. Pierwszy plaster – od strony wylotu to zapas, drugi – ramka z czerwiem otwartym, trzeci – czerw kryty, i czwarty to ramka z węzą. Wielkość rodzinki ogranicza zatworomata, której funkcję pełni podkarmiaczka gniazdowa.