Uliki weselne

Matecznik

Wykorzystanie mateczników jest bardzo wygodną metodą poddawania nowych matek do odkładów  lub rodzinek weselnych. Najlepsze przyjęcia sięgające 100% uzyskuje się, poddając 15-dniowy matecznik, tuż przed wygryzieniem się młodej matki.

(…)

Jak prawidłowo nasiedlić ulik weselny?

Uliki weselne są miniaturką ula produkcyjnego. Ich podstawowa rola ogranicza się do pozyskiwania matek naturalnie lub sztucznie unasienionych. Ze względu na niewielką pojemność gniazda, ograniczoną ilość ramek i pszczół są one wrażliwe na zmienne działanie temperatury zewnętrznej.  (…)