Wszystkie

Nawłoć

Nawłoć (Solidago L.) polska mimoza, złota dziewica, złota rózga, złotnik, włoć, prosiana włoć, głowienki czerwone, urasz to roślina z rodziny astrowatych, do której należy około 100 gatunków. Większość z nich występuje w Ameryce Północnej, tylko kilka gatunków pochodzi z Europy, Azji i Ameryki Południowej. (…)

Przegonka

Przegonka stosowana jest podczas miodobrania. Pozwala na bezpieczny odbiór dojrzałego miodu z nadstawki bez naruszania normalnego trybu pracy i życia rodziny pszczelej. (…)

Tworzenie odkładów

Nowe odkłady tworzymy poprzez podział dotychczas istniejących rodzin. Odkład składa się z czterech ramek: jednej ramki z zapasem i trzech ramek z czerwiem na różnym etapie rozwoju. (…)

Matecznik ratunkowy

Pojawienie się mateczników ratunkowych jest sygnałem dla pszczelarza, że w ulu nie ma matki.  Jest to naturalne zachowanie pszczół mające na celu kontynuację rozwoju rodziny. (…)

Lipa

Lipy (Tilia) są powszechnie znanymi długowiecznymi drzewami miododajnymi z podrodziny lipowatych. Rosną w umiarkowanej strefie półkuli północnej. Zalicza się do niego ok. 30 gatunków. Typowym gatunkiem jest Tilia europaea.  W Polsce w stanie dzikim występuje lipa drobnolistna i szerokolistna. (…)