Literatura

maniek

Publikacje Agaty i Mariusza Chachuły

1. Pszczoła Buckfast – dlaczego właśnie w ulu typu Dadant? cz. I. Pszczelarstwo, 2010.6;21
2. Pszczoła Buckfast – dlaczego właśnie w ulu typu Dadant? cz. II. Pszczelarstwo, 2010.7;20
3. Ostatni bartnik – kószkarz, Pszczelarstwo, 1995,1;20
4. Mały chrząszcz ulowy (Aethina tumida) jest już w Europie, Pszczelarz Polski, 2004,11;19.
5. Aethina tumida – potencjalne niebezpieczeństwo w pszczelarstwie, Pszczelarz Polski, 2004,12;11.
6. Biologiczna metoda zwalczania warrozy, Pszczelarz Polski, 2005
7. Buckfast – odnawianie rodzin pszczelich poprzez odkłady cz. I. Pszczelarstwo, 2010.8;19
8. Buckfast – odnawianie rodzin pszczelich poprzez odkłady cz. II. Pszczelarstwo, 2010.9;21
9. Otwarty obieg wosku w pasiece jako strategia eliminująca pozostałości środków leczniczych. Pszczelarstwo, 2011.6;11
10. Pszczelarze w styczniu. Pszczelarz Polski, 2011.01;9
11. Pszczelarz w marcu. Pszczelarz Polski, 2011.01;7
12. Porady na czerwiec. Pszczelarz Polski, 2011.01;9
13. Porady na listopad. Pszczelarz Polski, 2011.01;7
14. Wiosenny rozwój rodzin Buckfast. Pszczelarstwo, 2012.4;12
15. Sprzęt wykorzystywany do miodobrania i ekstrakcji miodu cz. I. Pszczelarstwo, 2012.7;20
16. Sprzęt wykorzystywany do miodobrania i ekstrakcji miodu cz. II. Pszczelarstwo, 2012.8;26
17. Sprzęt wykorzystywany do miodobrania i ekstrakcji miodu cz. III. Pszczelarstwo, 2012.9;24
18. Wielkość gniazda a siła rodziny. Pszczelarstwo, 2013.4;21
19. Buckfast – odnawianie rodzin pszczelich poprzez odkłady. V Lubelska Konferencja Pszczelarska: Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa, 2014.01;5-10
20. Tłumaczenie: Jos Guth – Moje gospodarstwo pasieczne w Luksemburgu. V Lubelska Konferencja Pszczelarska: Aktualne            problemy nowoczesnego pszczelarstwa, 2014.01; 41-51
21. Styczeń. Pszczelarstwo, 2014.1;18-20
22. Luty. Pszczelarstwo, 2014.2;20-23
23. Marzec. Pszczelarstwo, 2014.03;18-20
24. Kwiecień. Pszczelarstwo, 2014.04; 18-21

25. Maj. Pszczelarstwo, 2014.05; 18-21
26.Czerwiec. Pszczelarstwo, 2014.06;19-22
27. Lipiec. Pszczelarstwo, 2014.07;18-21
28. Sierpień. Pszczelarstwo, 2014.08;21-24
29. Wrzesień. Pszczelarstwo, 2014.09; 18-20
30. Październik. Pszczelarstwo, 2014.10; 18-21
31. Listopad. Pszczelarstwo, 2014.11; 19-21
32. Grudzień. Pszczelarstwo, 2014.12; 13-15

 

Publikacje innych autorów

Książki i broszury:

1. Beer H.: Imkern mit angepasstem Brutraum. Anette + Gunther Seifried 2011
2. Blank – Weissberg S.: Barcie i kłody w Polsce. PTZ Warszawa 1937
3. Brat Adam: Moja gospodarka pasieczna. Sądecki Bartnik 2009
4. Bruder Adam: Zuchtung der Honigbiene. KOCH Imker-Technik-Verlag –Oppenau 2007 2. Auflage
5. Bruder Adam: Auf der Suche nach den besten Bienenstämmen. Verlag C. Koch, Oppenau, 1983
6. Bornus, L (red.).: Encyklopedia Pszczelarska. PWRiL, Warszawa 1989
7. Frisch K.: Aus dem Leben der Bienen 10. Auflage, bearbeitet von Martin Lindauer. © 1993 by Springer- Verlag Berlin, Heidelberg etc.
8. Hodowla pszczół (praca zbiorowa). PWRiL, Warszawa 1996
9. Holm E.: Die Verdelung von Bienen. Genetik und Zucht der Honigbiene. Franckh-Kosmos-Verlag, 1997
10. Ostrowska W.: Gospodarka pasieczna. PWRiL, oraz ,,Sądecki Bartnik”, Warszawa, Nowy Sącz 1998
11. Pałach S.: Kodeks dobrej praktyki produkcyjnej w pszczelarstwie. PZP, Warszawa 2005
12. Prabucki J. (red): Pszczelnictwo. Albatros, Szczecin 1998
13. Ries G.: Meine Erfahrungen mit der Buckfastbiene. Verlag C. Koch, Oppenau, 1987
14. Ruttner F.: Naturgeschichte der Honigbienen. © 2003 by Franckh-Kosmos Verlag- Stuttgart
15. Seeley T.: Honigbienen( im Mikrokosmos des Bienenstocks). Aus dem Amerikanischen von Ute Döring mit einem Vorwort von Bert Hölldobler. ©1997 by Birkhäuser- Verlag , Berlin , Basel, Boston.
16. Skowronek W.: Pszczelnictwo. Puławy, 2001
17. Skowronek W.: Rasy pszczoły miodnej. ISiK, Puławy 1997
18. Tautz J.: Fenomen pszczół miodnych, Galaktyka Sp. Z o. o., Łódź 2008
19. Wilde J. i Prabucki J. (Pod redakcją). Hodowla pszczół. PWRiL, Poznań 2008
20. Zimmer R.: Die Buckfastbiene. Fragen und Antworten. Verlag C. Koch, Oppenau, 1987

21. Ruttner F.: Naturgeschichte der Honigbienen. Ehrenwirth, 1992

22. Koeniger N. und G.,  Tiesler F.K., .: Paarungsbiologie und Paarungskontrolle bei der Honigbiene. Buschhausen Druck und Verlagshaus – Herten, 2014

Czasopisma:

1. „Pszczelarstwo”
2. „Pasieka”
3. „Pszczelarz Polski”
4. „Przegląd Pszczelarski”
5. ,,Imkerei Technik“ (Niemcy)
6. Abeilles & Cie
7. Vida Apicola
8. Beekeeping Development

Filmy:

1. BBC/England: Der Mönch und seine Biene. DVD, ok. 90 minut, Film o życiu i pracy Brata Adama
2. Imkerei Technik Magazin: Koniginen-Aufzucht bei Annette Guth. DVD, ok. 40 minut, Film o wychowie matek

 

 

http://nl.ua/
http://begmood.com.ua/