Porady dla początkujących

Dodawanie nadstawki na miód

Systematyczny dopływ świeżego pyłku i nektaru motywuje pszczoły do intensywnego rozwoju. Gdy pszczoły wypełniają już całe gniazdo, lub rozpoczęło się intensywne naktarowanie musimy  powiększyć pojemność gniazda. Niewielkie ilości nektaru mogą być gromadzone w gnieździe, lecz właściwym miejscem na jego składowania jest miodnia.  (…)

Poddawanie matki po zimowli

Jeśli po zimowli okaże się, że w rodzinie brakuje matki, musimy poddać nową matkę. Na filmie zobaczycie, że – mimo spodziewanego przyjęcia nowej matki – może okazać się, że poddana matka nie została przyjęta i musimy ponownie poddać młodą matkę. (…)