Rok w pasiece Blog

Dodawanie nadstawki na miód

Systematyczny dopływ świeżego pyłku i nektaru motywuje pszczoły do intensywnego rozwoju. Gdy pszczoły wypełniają już całe gniazdo, lub rozpoczęło się intensywne naktarowanie musimy  powiększyć pojemność gniazda. Niewielkie ilości nektaru mogą być gromadzone w gnieździe, lecz właściwym miejscem na jego składowania jest miodnia.  (…)

Wiosna w pasiece

Wiosenny przegląd rodzin pszczelich wykonujemy gdy temperatura w ciągu dnia wzrasta do 18 stopni. Przy niższych temperaturach nie otwieramy gniazd, aby ich nie chłodzić. Utrzymanie stałej temperatury sięgającej 35 stopni sprzyja intensywnemu rozwojowi wiosennemu.   (…)